Hijaluron pen

Hijaluronski filer bez igle. Pneumatsko unošenje hijaluronskog filera.Ovo je klasično korištenje hijaluronskih filera u kozmetologiji. Razlikuje se samo u načinu unošenja. Umjesto igle koristimo aparat koji je pneumatski, tj. pritiskom vazduha aplicira hijaluron. (možete pogledati video na linku ispod)

https://www.facebook.com/1923278757892796/videos/2486549374951361/

Želimo samo naglasiti da koristimo hijaluronski filer koji se inače koristi pri aplikaciji iglom.